Dukoral

Gdzie się zasczepić

Dukoral – doustna (do picia) szczepionka przeciwko cholerze

Dukoral jest obecnie jedyną dostępną szczepionką w Polsce przeciwko cholerze, która chroni również przed chorobami biegunkowymi wywołanymi ciepłochwiejną toksyną wytwarzaną przez ETEC tzw. biegunką podróżnych.

Do zarażenia dochodzi droga pokarmową, najczęściej poprzez skażoną wodę.

Wskazania do stosowania:
Szczepionka Dukoral jest wskazana do stosowania w celu uzyskania aktywnej odporności na chorobę wywoływaną przez wirusa Vibriocholerae.

Komu zaleca się szczepienie:

  • osobom szczególnie narażonym na zachorowanie, tj. podróżnym wyjeżdżającym na dłuższy okres czasu w tereny ryzyka zakażenia,
  • osobom chorującym przewlekle oraz osobom przyjmującym leki obniżające poziom kwasu żołądkowego
  • kontyngenty,
  • misje wojskowe,
  • osoby niosące pomoc humanitarną w sytuacjach kryzysowych,osoby przebywające na emigracji,
  • pracownicy służby zdrowia
  • podróżującym pozostającym w bliskim kontakcie z miejscową ludnością, w tym osoby odwiedzające swoich krewnych i przyjaciół
  • osoby podróżujące do krajów wysokiego ryzyka lub w rejony gdzie dostęp do placówek służby zdrowia jest ograniczony

Wskazania wiekowe:
dzieci od 2 r.ż., młodzież, dorośli

Cykl szczepień:
dzieci w wieku od 2 do 6 r.ż – 3 dawki w schemacie 0-7-14 dni. Pierwsza dawka przypominająca po 6 miesiącach.
dzieci w wieku pow. 6r.ż. i dorośli – 2 dawki w schemacie 0-7 dni. Pierwsza dawka przypominająca po 2 latach.

Dukoral – Charakterystyka Produktu Leczniczego

Więcej informacji na http://www.szczepieniadlapodrozujacych.pl

Gdzie się zaszczepić? Wyszukaj